Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙΣας  περιμένουμε στο πασχαλινό παζάρι του νηπιαγωγείου μας, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για την μονοήμερη εκδρομή των νηπίων.
Στόχος η εκδρομή να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το χριστουγεννιάτικο και πασχαλινό παζάρι.


                                                                                                                                                                                            


                                     
                                      


ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

Αγαπητή κυρία  Κουμαρτζάκη, κυρία Παλιβάνη, κυρία Παναγή και κυρία Τάγκαλη,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το συνημμένο έργο που ζωγράφισαν τα παιδιά των Ομάδων σας για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Παιδικής HELMEPA με θέμα «Κάνω βουτιά στον Ωκεανό και ανακαλύπτω…», κέρδισε το Α’ Βραβείο στην κατηγορία του.

Για να προχωρήσουμε στην ανακοίνωση και την προβολή, απαιτείται να έχουμε συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών, όπως φαίνεται στο δεύτερο συνημμένο αρχείο. Παρακαλούμε να το εκτυπώσετε, να το δώσετε στους γονείς των παιδιών που δημιούργησαν το έργο και να το στείλετε πίσω σε εμάς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, είτε με φαξ μας είτε σκαναρισμένο στο παρόν email, μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου.

Συγχαρητήρια για τη διάκριση των Ομάδων σας!

Με εκτίμηση,

Ναταλία Τσαντσαρίδη
                                                        ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ (1) 

________________________________________________________________ 

Θέµα: ∆ηµοσιοποίηση ζωγραφικού έργου που διακρίθηκε µε το Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Ζωγραφικής της Παιδικής HELMEPA µε τίτλο «Κάνω βουτιά στον ωκεανό και ανακαλύπτω...». 

________________________________________________________________ 
∆ηλώνω υπεύθυνα, ως γονέας/ κηδεµόνας του/της ...........µαθητή/ µαθήτριας της ....... τάξης του.............. ότι ενηµερώθηκα για τη διάκριση µε το Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Ζωγραφικής «Κάνω βουτιά στον ωκεανό και ανακαλύπτω..», του ζωγραφικού έργου της Οµάδας ....... στην οποία συµµετέχει το παιδί µου και: Α) Επιτρέπω τη δηµοσιοποίηση του έργου µέσω αφίσας σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα και τη διανοµή της αφίσας σε συνεργαζόµενους φορείς της HELMEPA. 
Συµφωνώ .....
∆εν Συµφωνώ .......
Β) Συµφωνώ να συµπεριληφθεί στην αφίσα, το ονοµατεπώνυµο του παιδιού µου, µαζί µε τα στοιχεία του Σχολείου, την Τάξη, τον κωδικό της Οµάδας και το ονοµατεπώνυµο του εθελοντή Εκπαιδευτικού και των υπόλοιπων παιδιών που δηµιούργησαν το έργο.
 Συµφωνώ....
 ∆εν Συµφωνώ.....
 Ο/Η ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗ∆ΕΜΟΝΑΣ
 (Υπογραφή) 
 (Ονοµατεπώνυµο)
 Περιοχή: ......................../ ...../ 2019